top of page
Search
  • Writer's pictureMarko Ryynänen

Miksi motivaatio?


Motivaatio ohjaa ja kannustaa yksilöä toimimaan tietyllä tavalla, tavoittelemaan päämääriä ja saavuttamaan haluttuja tuloksia. Se voi olla voima, joka saa meidät aloittamaan, jatkamaan ja loppuun asti ponnistelemisen kohti tavoitteita, vaikka matka olisi vaikea tai haastava.


Huippu-urheilijat saavat innostuksensa suorittaa viikosta toiseen ja vuodesta toiseen raskaita ja samankaltaisina toistuvia kunto- ja tekniikkaharjoituksia. Työnantajat pohtivat, kuinka saisivat esimiehet ja työntekijät motivoitumaan työhönsä aiempaa paremmin. Lähes aina on kyseessä motivaatio. Keskeinen kysymys on silloin, miksi joku toimii tietyllä tavalla.

Motivaatio on sisäinen tai ulkoinen voima, joka ohjaa ja kannustaa ihmisen käyttäytymistä, tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista. Se on se voima, joka saa meidät toimimaan, pyrkimään kohti päämääriä ja ylittämään esteitä matkalla.


Motivaatio koostuu usein monista eri tekijöistä, kuten sisäisistä toiveista, odotuksista, arvoista, tarpeista ja tavoitteista sekä ulkoisista palkinnoista, kuten kiitoksesta, tunnustuksesta tai materiaalisista eduista. Se voi vaihdella yksilöittäin ja eri tilanteissa, ja se voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista.


Motivaation lähteet voivat olla moninaiset, ja ne voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • Sisäiset motivaatiotekijät: Tällaisia ovat esimerkiksi henkilökohtaiset intohimot, kiinnostuksen kohteet ja omat arvot. Kun henkilö kokee tekemisen itselleen merkitykselliseksi ja nautinnolliseksi, se voi lisätä sisäistä motivaatiota.

  • Ulkoiset palkinnot: Näihin kuuluvat esimerkiksi raha, tunnustus, maine tai muut materiaaliset tai aineettomat edut, joita henkilö saa onnistuessaan tavoitteissaan.

  • Sosiaalinen motivaatio: Ympäröivän yhteisön odotukset, vertaispaine ja sosiaaliset normit voivat myös vaikuttaa motivaatioon. Halu olla osa yhteisöä ja saada hyväksyntää voi olla voimakas motivaatiotekijä.

  • Tavoitteet ja saavutukset: Selkeiden tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen voi luoda tunteen etenemisestä ja kehittymisestä, mikä voi ylläpitää motivaatiota.

  • Itseohjautuvuus: Mahdollisuus hallita omaa toimintaa ja tehdä päätöksiä voi lisätä motivaatiota. Kun henkilö kokee, että hänellä on kontrollia tekemisissään, hän voi olla enemmän motivoitunut.

  • Haasteet ja jännitys: Joillekin ihmisille haastavat tehtävät tai tilanteet voivat olla motivoivia, koska ne tarjoavat mahdollisuuden kehittymiseen ja oppimiseen.


Kun tarkastellaan motivaatiota, peruskysymys on aina: MIKSI? Miksi osallistumme johonkin toimintaan? Miksi harrastamme urheilua? Miksi haluamme valmentaa? Miksi emme joskus tee näin?


Mikä on sinun MIKSI?

Comments


bottom of page