top of page
Search
  • Writer's pictureMarko Ryynänen

Sisäinen motivaatioSisäinen motivaatio tarkoittaa motivaatiota, joka syntyy yksilön sisältäpäin, ilman ulkoisia palkintoja tai pakotteita. Se on sisäinen voima tai halu tehdä jotain, joka tuottaa iloa, tyydytystä tai henkilökohtaista merkitystä. Sisäisesti motivoitunut henkilö tekee tietyn toiminnan itseään varten, koska se on hänelle mielenkiintoista, haastavaa tai nautinnollista.


Sisäisesti motivoituneelle henkilölle on tärkeää saada itsensä tuntemaan päteväksi, oppia uutta, saavuttaa henkilökohtaisia tavoitteita tai kokea luovuutta ja innovatiivisuutta. Tällainen motivaatio voi johtaa syvempään omistautumiseen ja parempaan suorituskykyyn kyseisessä toiminnassa, koska se kumpuaa henkilön omista arvoista ja kiinnostuksen kohteista.


Sisäinen motivaatio on usein vastakohta ulkoiselle motivaatiolle, joka perustuu ulkoisiin palkkioihin, kuten rahaan, maineeseen tai muiden ihmisten hyväksyntään. Vaikka ulkoiset kannustimet voivat toimia lyhyellä aikavälillä, sisäinen motivaatio on yleensä voimakkaampi ja kestävämpi voima, joka ylläpitää pitkäaikaista sitoutumista ja innostusta. On tärkeää, että ympäristö tukee sisäisen motivaation syntymistä, sillä liiallinen ulkoinen ohjaus tai paine voi vähentää sisäistä motivaatiota ja jopa vähentää mielenkiintoa ja innostusta tiettyjä toimintoja kohtaan.


Sisäinen motivaatio on tärkeä käsite muun muassa koulutuksessa, työelämässä, urheilussa ja luovissa prosesseissa, sillä se voi edistää positiivista ja mielekästä kokemusta sekä tukea henkilön hyvinvointia ja itsensä toteuttamista.

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page