top of page
Search
  • marko7734

EnergiaEnergian määrän arvioimiseen käytetään joko vapautuvaa lämpöä tai tehtyä työtä. Energian yksikkö on joule (J) SI-järjestelmässä, ravitsemustieteessä myös kalori (cal). Elimistö saa energiaa pääasiassa hiilihydraateista, rasvasta ja proteiineista.

Hiilihydraatti 4 kcal/g

Proteiini 4 kcal/g

Rasvat 4 kcal/g

Alkoholi 7 kcal/g

Ravintokuitu 2 kcal/g


Energiaa tarvitaan: perusaineenvaihduntaan (PAV, BMR), ruoansulatukseen (termogeeninen vaikutus), fyysiseen aktiivisuuteen ja lisäksi kasvuun (lapset) ja raskauden ja imetyksen tarpeisiin (naiset).


Perusaineenvaihdunta (PAV) tarvitaan peruselintoimintojen ylläpitoon: hengitys, verenkierto, ionigradienttien ja biosynteesien ylläpito. Normaalioloissa PAV vaikuttaa eniten energian kokonaiskulutukseen vrk:n aikana (50–70 %).

Energiantarve

PAV:aan vaikuttavia tekijöitä: aktiivinen rasvaton kudos, PAV suoraan verrannollinen lihaskudoksen määrään, iän myötä rasvakudoksen osuus kasvaa ja aktiivinen solumassa pienenee, PAV pienenee noin 2 %/ 10 v, sukupuoli, naisilla rasvatonta kudosta vähemmän kuin miehillä


Fyysinen aktiivisuus on energian kokonaiskulutuksen vaihtelevin tekijä. Siihen vaikuttaa päivittäisiin toimiin kuluva energiankulutus, asennon ylläpitämiseen ja liikehtimiseen kuluva energia ja vapaaehtoiseen fyysiseen aktiivisuuteen kuluva energiankulutus. Fyysisen aktiivisuuden taso=PAL (physical activity level).


MET =metabolinen ekvivalentti (Metabolic Equivalent). MET-arvo kuvaa fyysisen aktiivisuuden (lihasten aktiivinen käyttö) aiheuttamaa lisääntynyttä energiankulutusta verrattuna lepotasoon. 1 MET = elimistön PAV:n aiheuttama hapenkulutus. Yksi MET eli lepotason (rauhallisesti tuolilla istuen) hapenkulutus vastaa keskimäärin 3,5 millilitraa/painokg/min. Hapenkulutuksesta johdettuna energiankulutuksena 1 MET vastaa 1 kcal/painokg/ t, eli 60 kg henkilö kuluttaa rauhallisesti istuen keskimäärin 60 kcal/t. MET arvo on samansuuruinen henkilön iästä, kehon koosta ja koostumuksesta riippumatta. Eri toimintojen MET-arvoja: nukkuminen MET=0,9, seisominen MET=1,2, kevyet arkiaskareet, kuten syöminen ja peseytyminen MET=2. Eri liikuntamuotojen MET-arvot 1–20.


Liikunnan energiankulutus riippuu rasittavuudesta ja kestosta. Yksittäisen liikuntasuorituksen arvioitu energiankulutus tunnissa lasketaan kertomalla liikunnan MET-arvo henkilön painolla (kg). Esim. reipas kävely 6 km/h:ssa vastaa keskimäärin 5 MET:iä. 70-kiloinen henkilö kuluttaa energiaa tällä vauhdilla noin 350 kcal tunnissa (5 MET x 70 kg ≈ 350 kcal/h).


Energian liikasaanti. Lihavuus luokitellaan vaikeusasteisiin painoindeksin avulla. Painoindeksissä paino jaetaan pituuden "neliöllä" (pituus2 eli pituus × pituus).

Kun PI= 30 kg/m2, liikapainoa on pituudesta riippuen 13–15 kiloa.

Kun PI= 40 kg/m2, liikapainoa on 38–49 kiloa.


Painoindeksi kg/m2

18,5–24,9 Normaali paino

25–29,9 Ylipaino eli lievä lihavuus

30–34,9 Merkittävä lihavuus 35–39,9 Vaikea lihavuus

Yli 40 Sairaalloinen lihavuus


Lähteet:

Tammela L., Ravitsemustieteen perusopinnot, luentomateriaali kurssilla Ravitsemustieteen perusteet, Energia, UEF, 2021

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page