top of page
Mitä Dry needling on?


Dry needling (DN) eli kuivaneulaus on länsimaisen lääketieteen anatomisiin ja neuropsykologisiin periaatteisiin perustuvaa akupunktioneuloilla tehtävää hoitoa. Kehoon ei injektoida mitään ainetta neulan kautta, vaan hoito perustuu pelkästään neulan aikaansaamaan vaikutukseen. Neuloina käytetään ohuita, steriilejä suojakaasuun pakattuja kertakäyttöneuloja. Neulojen paksuus vaihtelee käsiteltävän alueen mukaan

Yleisimmin dry needling hoito kohdistuu pehmytkudoksissa olevien triggerpisteiden (TrP) käsittelyyn. Kuivaneulotusta käytetään myös muiden kudosten kuten faskioiden, arpikudosten ja jänteiden hoidoissa

 

Potilaan hoitosuunnitelmaa laadittaessa ja muokatessa on muistettava, että ihmiset kokevat eri tavoin dry needling hoidon vaikutuksen. Tilastojen mukaan potilaista 28% reagoi hoitoon voimakkaasti, 64% selvällä vasteella ja 8% reagoi hoitoon heikosti. 

 

Dry needling hoidon indikaatioita ja etuja


Dry needling hoitoja käytetään mm.:
• hoitamaan erilaisia kiputiloja ja etenkin lihasperäistä kipua
• deaktivoimaan lihaksessa olevia aktiivisia triggerpisteitä
• lihastonuksen palauttamiseen normaaliksi
• liikerajoitteiden, lihasjännitteiden ja lihasjuosteiden hoitamiseen
• muokkaamaan arpikudosta
• nivelten toimintahäiriöt, välilevyongelmat, jänteiden tulehdustilat, migreeni, jännityspäänsärky, karpaalitunnelisyndrooma, rangan alueen toimintahäiriöt, lantion alueen kiputilat jne. 


Dry needling hoitojen etuja:
• minimaalisen invasiivinen hoitomuoto, jolla on hyvä hoitovaikutus lihasperäisiin kiputiloihin
• on nopea ja aikaa säästävä hoitomuoto
• parantaa nivelten liikkuvuutta ja vähentää lihaskireyttä
• koulutetun terapeutin tekemänä se on turvallinen hoitomuoto
• nopeuttaa potilaan paluuta normaaleihin aktiviteetteihin
• on tasavertainen tekniikka muiden manuaaliterapian tekniikoiden rinnalla
• paranemiseen tarvitaan vähemmän hoitokäyntejä – siksi kustannustehokas hoitomuoto 

 

Dry needling hoitojen seurauksena saattaa kokeneenkin hoitajan hoidon aikana ilmetä joitakin ohimeneviä reaktioita::
• kipu neulotuskohdassa
• verenvuotoa tai mustelma neulotuskohdassa
• uneliaisuutta
• lievää huonovointisuutta
• huimausta tai pyörtyminen
• olemassa olleiden oireiden voimistuminen

 

Kontraindikaatiot


Dry needling hoidon kontraindikaatiot eli hoidon vasta-aiheet, voidaan jakaa absoluuttisiin
ja suhteellisiin vasta-aiheisiin. Absoluuttinen merkitsee, ettei potilasta tule hoitaa dry
needling tekniikoilla. Suhteellisen vasta-aiheen kyseessä ollen on arvioitava tarkasti,
potilaan nykytilanne huomioon ottaen: voidaanko hoito toteuttaa turvallisesti, mihin
varotoimenpiteisiin on varauduttava, miten potilas hyötyy hoidosta, onko olemassa
turvallisempi vaihtoehto hoidon toteuttamiseksi.


Absoluuttiset kontraindikaatiot
• neulakammo
• potilaan haluttomuus neulahoitoon – pelko, uskomukset. Hoitaja voi tässä tapauksessa informoida potilasta hoidon hyödyistä ja haittavaikutuksista. Potilasta ei kuitenkaan saa patistaa suostumaan neulahoitoon.
• potilas on kykenemätön itsenäiseen päätöksentekoon neulahoidon suhteen (ikä - alaikäinen, kommunikaatio esteet, kongnitiiviset syyt)
• vakava akuutti vamma tai sairaus
• lymfaattinen turvotus jossain kehon osassa (kasvanut infektion riski)
• sydämentahdistin (sähköstimulaatio, EA)
• hoitajan arvion mukaan potilasta ei voi hoitaa neulotushoidolla jostain muusta syystä johtuen.


Suhteelliset kontraindikaatiot


• epänormaali verenvuototaipumus (mm. verenohennuslääkitys)
• immuunijärjestelmän vaurio
• (mm. syöpä, HIV, hepatiitti, endokardiitti, sydämen läpän vajaatoiminta,keinoläppä, akuutti immuunisairaus -reumatulehdus)
• verisuonisairaudet
• diabetes:
• sairaus saattaa heikentää kudosten paranemiskykyä, tuntoaistia, ääreisverenkiertoa, altistaa tulehduksille. Hoitajan on pohdittava millä tekniikalla neulottaa – pinnallinen / syvä
• raskaus:
• 20-25% raskauksista keskeytyy luonnostaan ensimmäisen kolmanneksen aikana. Neulotushoito tuohon ajankohtaan keskenmenon kanssa saattaa johtaa virheelliseen johtopäätökseen neulotuksen vaikutuksesta tapahtumaan.
• alaikäinen:
• nuori potilas ei välttämättä ymmärrä ja osaa noudattaa annettuja ohjeita. Alaikäinen tarvitsee aina hoitoon huoltajan kirjallisen suostumuksen.
• hauras potilas (esim. anoreksia, bulimia)
• epilepsia:
• noudata huolellisuutta hoidossa, potilaan kyky sietää voimakasta stimulaatiota on alentunut. Älä jätä potilasta yksin neulojen ollessa paikoillaan
• erilaiset allergiat (esim. lateksi, metalli)
• akupunktioneulat sisältävät usein noin 8-10% nikkeliä ja noin 11% kromia
• neulojen aiheuttamat allergiset reaktiot ovat harvinaisia
• allergisia potilaita voidaan hoitaa hopealla tai kullalla päällystetyillä neuloilla
• lateksiset suojakäsineet saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita – nitriilikäsineet ovat parempi valinta
• erilaiset lääkitykset (esim. turruttava vaikutus aisteihin)
• prosteettiset ja muut implantit
• osa lääkäreistä on sitä mieltä, että neulotusta tulee välttää nivel- tai proteesien läheisyydessä lisääntyneen tulehdusvaarariskin takia
• neulotusta implanttien läheisyydessä ei tule tehdä (katetrit, lääkepumput, kosmeettiset implantit -rinta, -pakara, -pohkeet yms.)
• sähköiset implantit ja niiden johdotus
• osteoporoosi (saattaa synnyttää esim. lapaluuhun reiän)
• psyykkiset sairaudet
• alentunut paineensietokyky, hoidon aikaansaama stimulaatio saattaa aiheuttaa odottamattomia fyysisiä tai psyykkisiä reaktioita hoidon aikana
• ahdistuneisuus ja apatia saattavat vaikeuttaa hoidon turvallista toteuttamista
• neulota vain, jos potilas suostuu ja täysin ymmärtää hoidon mahdolliset sivuvaikutukset. Hänen on myös pystyttävä tulkitsemaan hoidon aikaiset tuntemukset ja annettava hoitoon täysi suostumus
• vakava keuhkosairaus
• neuropatiasta johtuvat tuntohäiriöt, vältä alueen neulottamista
 

bottom of page