top of page
Search
  • Writer's pictureMarko Ryynänen

Vireystila


Terveillä ihmisillä tärkein jaksavuuteen ja toiminnan tehokkuuteen vaikuttava tekijä on vireystila.


Vireystila vaihtelee syvästä unesta virkeään valveilla oloon. Optimaalinen vireystila on tarkkaavuuden ja tiedonkäsittelyn sujumisen kannalta tärkeä. Kun vireystila heikkenee, toimintamme muuttuu tehottomaksi. Huomiokykymme ja myös esimerkiksi muistin toiminta kadottaa väsyneenä tehoaan. Liian alhainen vireystila johtaa keskittymisen vaikeutumiseen, toiminnan hidastumiseen ja virhealttiuteen. Tarkkaavuus herpaantuu herkästi, toiminta tuntuu tahmealta ja siinä on vaikea edetä. Vireystilaan vaikuttavat etenkin unen määrä ja laatu sekä vuorokausirytmi. Säännöllinen omaan arkeen sopiva ateriarytmi auttaa pitämään verensokerin ja vireystilan hyvällä tasolla. Päihteet vaikuttavat vireystilaan ja heikentävät tarkkaavuutta.


Mikä on sinun vireystilasi? Oletko ihan varma?


Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijä tuntee itsensä kykenemättömäksi selviytymään häneen kohdistuvista vaatimuksista ja odotuksista. Stressin kehittymiseen vaikuttavat sekä työn että työntekijän ominaisuudet. Työuupumus on pitkittyneestä työstressistä kehittyvä häiriö, jossa ihmisen voimavarat ehtyvät. Työuupumus on oireyhtymä, jota luonnehtii kroonistunut väsymys, henkinen etääntyminen työstä (”kyynistyminen”), kognitiivisen hallinnan häiriöt sekä tunteiden hallinnan häiriöt. Työuupumuksella on kielteisiä seurauksia työssä suoriutumiselle, terveydelle, työturvallisuudelle ja elämänlaadulle.


Koetko jatkuvaa stressiä?


Sekä vireystila että stressi, ovat tiloja, joiden heikkenemistä emme välttämättä huomaa. Pitkällä aikavälillä adaptoidumme sen hetkiseen tilaamme, joka on jatkuvasti meille se normaali tila. Välttämättä työkaverit ja kaverit ja ystävät ja perhe eivät huomaa tilamme muutosta, muuten he kyllä huomauttaisivat asiasta.


Yritetäänkö sinulle kertoa lyhyt pinnaisuudesta?


Vireystilan parantamiseen ja stressin vähentämiseen on yksinkertaiset ohjeet. Tauota työpäivää, harrasta liikuntaa, syö terveellisesti, riittävästi palautumista, mene ajoissa nukkumaan, nuku riittävästi.


Helppoa kuin heinänteko, eikö vain?


Jos omat voimasi eivät riitä parantamaan hyvinvointiasi, niin minä olen mielelläni sinun tukenasi. Käytössäni on Firstbeat Life hyvinvointi analyysi, jonka avulla näemme sinun stressisi ja palautumisen suhteen. Yhdessä mietimme millä teoilla sinä parannat ja kehität hyvinvointia. Lisäksi pystyn tukemaan sinua terveellisessä ja turvallisessa liikunnan ohjaamisessa ja ravitsemusohjauksessa ja pisteenä i:n päällä palauttavassa kireyksien poistavassa hieronnassa.


Kun sinä olet valmis, minä olen mukanasi.


Tavataan, kaikki omasta hyvinvoinnista kiinnostuneet!

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page